2023. gada 1. aprīlis

Deklarētās dzīvesvietas izziņas pieprasījums

16.03.2020

Lai saņemtu izziņu par personas un viņas nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu, jāiesniedz rakstisks pieprasījums un jāsamaksā valsts nodeva.

Maksa par pakalpojumu: valsts nodeva - 2,50 euro iemaksājama Bauskas apvienības pārvaldes Codes pagasta nodaļas kasē vai Bauskas novada pašvaldības norēķinu kontā:

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90009116223

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901

Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000

Banka: Valsts kase Bankas BIC: TRELLV22 

Pieprasījuma veidlapa pielikumā

Pielikums:


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 322 ar 2 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

 

Sazinies ar mums
63925402 
code@bauska.lvJoomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux