2023. gada 1. aprīlis

Kapsētu kārtības noteikumi

18.10.2018

Kārtību Codes pagasta teritorijā esošajās kapsētās nosaka Bauskas novada domes 28.12.2017. saistošie noteikumi Nr.9 "Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"

  1. 1.    Kapsētā aizliegts:

1.1.  rakt smiltis un zemi kapsētas un tās aizsargjoslas teritorijā, izņemot gadījumus, kad tiek veikts apbedījums;

1.2.  bez saskaņošanas ar kapsētas pārzini stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās;

1.3.  mainīt ierādītās kapavietas teritoriju un robežas;

1.4.  ievest kapsētas teritorijā dzīvniekus vai apglabāt tos;

1.5.  kāpt, staigāt vai sēdēt uz kapa;

1.6.  kapavietas teritorijas redzamā vietā iekārtot kapu kopšanas inventāra glabātavu;

1.7.  iebraukt ar transportlīdzekli, izņemot:

1.7.1.  policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvos transportlīdzekļus;

1.7.2.  kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētos transportlīdzekļus;

1.7.3.  personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti.

 2.    Kapavietas uzturētājam ir pienākums:

2.1.  noslēgt ar kapsētas apsaimniekotāju kapavietas uzturēšanas līgumu;

2.2.  ievērot šos saistošos noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus;

2.3.  deklarētās dzīvesvietas maiņas gadījumā paziņot kapsētas apsaimniekotājam jauno adresi;

2.4.   izmantot ierādīto kapavietu tikai kapavietas uzturēšanas līgumā norādītajam mērķim un atbilstoši saistošajiem noteikumiem;

2.5.  paziņot mēneša laikā kapsētas apsaimniekotājam dzīvesvietas jauno adresi;

2.6.    kopt un labiekārtot kapavietas teritoriju, nogādāt kapavietas kopšanas laikā radušos bioloģiskos atkritumus to savākšanas vietās, kapavietas kopšanas laikā radušos citus atkritumus (piemēram, sveču trauciņi, vāzes u.tml.) nogādāt kapsētas teritorijā novietotajos konteineros (ja tādi kapsētā ir novietoti);

2.7.   ievērot, ka dekoratīvos stādījumus (krūmus), kas norobežo kapavietu, nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām;

2.8.   ievērot, ka kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15 cm augstumu;

2.9.  kapavietas nožogošanai un noformēšanai izmantot videi draudzīgus materiālus.

3.    Kapsētā transportēt mirušos atļauts tikai specializētos transportlīdzekļos.

Iepazīties ar saistošo noteikumu pilnu tekstu var spiežot šeit


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 277 ar 0 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

 

Sazinies ar mums
63925402 
code@bauska.lvJoomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux