2023. gada 1. aprīlis

Par kanalizācijas pakalpojumu

07.10.2015

Bauskas apvienības pārvaldes Codes pagasta nodaļa nodrošina sadzīves notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu tikai nelielā Codes pagasta Codes ciema daļā, kur tika izbūvētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk NAI).

Projekts "Codes pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija" realizēts 2005.gadā piesaistot Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļus, Latvijas Vides investīciju fonda aizdevumu, ERAF līdzfinansējumu, valsts dotāciju un pašvaldības līdzekļus. Projekta realizācijas rezultātā ir izbūvētas un nodotas ekspluatācijā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 15 un BIO 75, spiedvads 472 m, kanalizācijas tīkli 76.5 m, kanalizācijas sūkņu stacija 10 m3.st.

Pieslēgties pie NAI var tikai savrupmājas, kurās nenotiek ražošana, saskaņojot savas darbības ar Bauskas apvienības pārvaldes Codes pagasta nodaļu un Bauskas novada būvvaldi. Visus izdevumus, kas saistīti ar pieslēgšanos NAI sedz persona, kura vēlas pieslēgties NAI.

Kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu var uzsākt tikai pēc izbūvēto komunikāciju nodošanas ekspluatācijā un Līguma noslēgšanas ar Bauskas apvienības pārvaldes Codes pagasta nodaļu par kanalizācijas pakalpojuma izmantošanu. Norēķinus veic saskaņā ar Bauskas novada domes apstiprinātajiem tarifiem un patēriņa normām.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 165 ar 2 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

 

Sazinies ar mums
63925402 
code@bauska.lvJoomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux