2023. gada 1. aprīlis

Mazliet par pagastu

18.02.2016

Novads
Bauskas novads
Centrs
Code
Platība
93.86 km2
Iedzīvotāji (2021)
1558
Mājaslapa
www.code.lv

 

 

Codes pagasts atrodas Latvijas centrālajā daļā, Bauskas novadā. Administratīvais centrs - Codes ciems. Tas atrodas 7 km attālumā no Bauskas un 52 km attālumā no Rīgas robežas. Codes pagasta kopējā platība 9386 hektāri vai 93,86 km2 . Pagasts robežojas ar Mežotnes pagastu rietumos, Iecavas pagastu Ziemeļos, Dāviņu un Vecsaules pagastiem Austrumos, Bauskas pilsētu un Ceraukstes pagastu Dienvidos. Gar Dienvidu robežu tek Mēmele un Lielupe. Pagasta fiziski ģeogrāfiskās īpatnības nosaka pagasta novietojums Zemgales līdzenumā, Lielupes upes baseinā.

Codes pagasts kā teritoriāla vienība ar noteiktām administratīvām funkcijām Kurzemes guberņā, kurā ietilpa arī patreizējais Bauskas rajons, radās tikai 19. gadsimtā sakarā ar zemnieku brīvlaišanu. Pagastu robežas 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā saskanēja ar muižas zemes robežām, vai arī vairākām ne sevišķi lielām muižām bija viens pagasts.
1912. gadā Bauskas apriņķī bija divdesmit pagasti, kā viens no tiem bija arī Codes pagasts. Par noteiktas lauku teritorijas iedzīvotāju pašvaldības vienību pagasts kļuva tikai pēc Latvijas valsts izveidošanās. To noteica 1918.gada 4.decembrī pieņemtais likums par Latvijas pagastu satversmi. Apriņķī ietilpa Bauskas pilsēta un divdesmit viens pagasts, kā viens no tiem tiek minēts Codes pagasts.
Pēc Otrā pasaules kara jau 1945.gadā, saglabājot pirmskara Latvijas iedalījumu apriņķos un pagastos, Bauskas apriņķa 20 pagastu vietā pēc PSRS parauga izveidoja 51 ciemu, kas skaitījās mazākā teritoriālā iedalījuma vienība. Savukārt 1949. gadā pagastus kā lieku teritoriālo vienību starp ciemiem un apriņķiem likvidēja vispār, vienlaicīgi vārdu "apriņķis" visā Latvijas teritorijā aizstājot ar vārdu "rajons".
Patreizējā Codes pagasta robežas nav mainītas kopš 1963. gada, kad Latvijas teritorija tika sadalīta 21 rajonā un tika arī izmainītas pagastu robežas. Daļa no Codes pagasta teritorijas tika pievienota Mežotnes pagastam, savukārt Codes pagastam tika pievienota daļa likvidētā Bauskas pagasta. Pavisam nelielas teritorijas tika pievienota no Vecsaules un Dāviņu pagastiem.
Padomju gados visa faktiskā vara Latvijas lauku rajonos bija kolektīvo saimniecību rokās. Pēc kara, 1946. gadā okupētajā Latvijā sākās īpašumu nacionalizācija un kolhozu organizēšana. Codes pagasta teritorijā tika izveidoti ap desmit nelieli kolhozi, kuri gadu gaitā tika vienoti un dalīti.
1977. gadā, apvienojot kolhozus "Kārlis Markss" un "Draudzība", tika izveidots kolhozs  "Code", kurš līdz 1988.gadam apsaimniekoja visu Codes pagasta teritoriju, izņemot valsts mežus. Šos vienpadsmit gadus visa faktiskā vara Codes pagastā bija kolhoza vadības rokās. Kolhoza "Code" pastāvēšanas laikā pastāvēja konkurence pēc ierobežotiem resursiem abu iepriekšējo kolhozu teritoriju iedzīvotāju starpā. Tas bija arī par vienu no apstākļiem, kas 1988 gadā veicināja kolhoza "Code" sadalīšanu divos kolhozos. Kā vienota teritoriāla vienība Codes pagasts atkal ir uzskatāms no Latvijas valsts atjaunošanas brīža. No 2009.gada 1.jūlija Codes pagasts ietverts Bauskas novada sastāvā.

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmumu „Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada teritoriālā iedalījuma vienību – Bauskas pilsētas, Codes pagasta, Ceraukstes pagasta un Īslīces pagasta robežu noteikšanu”” daļa Codes pagasta teritorijas tika pievienota Bauskas pilsētai, kā rezultātā mainījās gan pagasta kopplatība, gan iedzīvotāju skaits
       

Codes pagastā ir viena izglītības iestāde- Codes pamatskola, kas atrodas Codes ciemā. Tuvākās vidusskolas atrodas Bauskā un Iecavā. 

Vairāk lasiet šeit

      Codes pamatskola tiek izmantota kā vieta, kur notiek pasākumi kultūras un sporta jomā. Skolai nākotnē jākļūst kā attīstības centram. 
      No amatierkolektīviem Codes pagastā  ir Codes deju kolektīvs, amatierteātris "Spēlētprieks", koris "Mēmele", folkloras kopa "Dreņģeri", sieviešu vokālais ansamblis "Mežrozītes". 

Vairāk lasiet šeit 

Codes pagasts ne tikai Bauskas novadā, bet arī Latvijā un ārpus valsts robežām ir zināms ar ūdens motosporta komandas "Mēmeles sports" sasniegumiem. 

 

Pagastā bija divas bibliotēkas- Jauncodes un Codes ciemā. Līdz ar Jauncodes ciema pievienošanu Bauskas pilsētas teritorijai, Jauncodes bibliotēka atrodas Bauskas pilsētā.

Pagastā ir viena baznīca - Codes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca, kura atrodas Codes ciemā. 


 Par pagasta iedzīvotāju veselību rūpējas ģimenes ārsta I. Grigaļūnes ārsta prakse, tā ir izvietota Codes ciemā "Virsaiši 1", kur doktorāts atrodas jau ilgus gadus. 

 << Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 520 ar 0 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

 

Sazinies ar mums
63925402 
code@bauska.lvJoomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux