2023. gada 28. marts

STĀJUŠIES SPĒKĀ BAUSKAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI

13.04.2017

Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi 

1.1. Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām "14.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu, 43.panta trešo daļu,  Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu.

1.2. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

1.3. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt ūdenssaimniecības pakalpojumus Bauskas novadā;

1.4. saistošie noteikumi nosaka:

1.4.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – ūdenssaimniecības sistēma);

 1.4.2. ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;

1.4.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;        

1.4.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;

1.4.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

1.4.6. atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

NR.

p.k.

Ēku veidi

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš mēnesī

(m3 )

1.

Daudzdzīvokļu ēkas ar ūdensapgādi

10

2.

Savrupmājas ar ūdensapgādi

15

3.

Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas

1.5

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu varat iepazīties zemāk uzspiežot uz linka:


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 227 ar 5 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

 

Sazinies ar mums
63925402 
code@bauska.lvJoomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux