2020. gada 27. februris

Meklēšana

Uzsākti ūdenssaimniecības projekti Jauncodē un Guntās

31.01.2013

UZSĀKTA ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTU IEVIEŠANA CODĒ.

2012. gada 25. aprīlī noslēgtas vienošanās ar Valsts aģentūru "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" par divu Eiropas Savienības fonda projektu, tas ir projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā" (Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/131) un projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā" (Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/132) īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu. Abu šo projektu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi un samazināt ūdens zudumus.

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā" ietvaros tiks rekonstruēti Gravu (Draudzības ielas) ūdens apgādes sistēmas dzeramā ūdens piegādes tīkli un izbūvēta dzeramā ūdens sagatavošanas stacija. Plānotais kopējais finansējums 428710.44 LVL, tai skaitā attiecināmās izmaksas   351402.00 LVL. ERAF līdzfinansējums 298691.70 LVL  (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām) un  pašvaldības līdzekļi  52710.30 LVL  (15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā" ietvaros tiks izveidots jauns artēziskais urbums, rekonstruēti dzeramā ūdens piegādes tīkli un izbūvēta dzeramā ūdens sagatavošanas stacija. Plānotais kopējais finansējums  104745.54 LVL, tai skaitā attiecināmās izmaksas  85857.00 LVL. ERAF līdzfinansējums 72978.45 LVL (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības līdzekļi 12878.55 LVL (15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

Abu projektu ieviešanai ir jau izstrādāti tehniskie projekti. Ar izstrādātajiem tehniskajiem projektiem var iepazīties Codes pagasta pārvaldē. Būvdarbi tiks veikti 2013.gadā

 

Dace Šķiliņa

Codes pagasta pārvaldes vadītāja


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 741 ar 5 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:SEKO mums 

 

 

Iesakām izmantot

 

Tavs nekustamā īpašuma nodoklis