2020. gada 18. janvis

Meklēšana

Dzeramā ūdens piegādes pakalpojuma apmaksas kārtība

06.10.2015

Codes pagasta pārvalde nodrošina dzeramā ūdens piegādi Codes pagasta teritorijā kā arī Bauskas pilsētas Mēmeles ielā.

 Ūdens piedādes izcenojumi 


      Ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, tad samaksa jāveic proporcionāli īpašumā (valdījumā) deklarēto (dzīvojošo) personu skaitam, saskaņā ar Bauskas novada domes apstiprinātajām patēriņa normām, tas ir
     

  •        dzīvokļiem ar ūdensvadu, kanalizāciju 10 m3/mēnesī uz katru ieddzīvotāju 
  •        dzīvokļiem ar ūdensapgādi no pagalma (bez kanalicācijas) 1,5 m3/mēnesī uz katru ieddzīvotāju 
  •        savrupmājām ar centralizētu ūdens apgādi, kanalizāciju 15 m3/mēnesī uz katru ieddzīvotāju

Ja personaplāno ilglaicīgu prombūtni, par to pirms prombūtnes ir jāinformē pagasta pārvalde. 

Ja pēc ilgāka prombūtnes laika ir nepieciešams saņemt pārrēķinu par patērēto ūdeni, 7 dienu laikā pēc atgriešanās ir jāierodas Pagasta pārvaldē, tās darba laikā ar sekojošiem dokumentiem:

  • iesniegumu;
  • pasi vai personu apliecību;
  • personas prombūtni apliecinošu dokumentu.

Pagasta pārvalde pēc iesnieguma un prombūtni apliecinošu dokumentu saņemšanas veiks patērētā ūdens pārrēķinu, nosakot maksājamo summu, sagatavos rēķinu un nosūtīs uz Jūsu norādīto e-pastu.


     
      Norēķināties par ūdens piegādi pamatojoties uz dzeramā ūdens plūsmas skaitītāja rādījumiem var tikai no brīža kad Codes pagasta pārvaldes pārstāvis ir noplombējis skaitītāju un sastādījis par to plombēšanas aktu. Ja ūdens skaitītāju ir noplombējusi SIA "Bauskas ūdens" Jums akts jāiesniedz Codes pagasta pārvaldē. Kamēr akts nav iesniegts jums aprēķinās maksu par ūdens piegādi balstoties uz adresē deklarēto personu skaitu.

Ja ūdens patēriņa uzskaitei lietojat ūdens plūsmas skaitītājums, katru mēnesi līdz 3. datumam jāinformē Pagasta pārvalde par patērēto ūdens daudzumu (arī, ja ūdens nav patērēts). 

Iespējami 3 varianti, kā klienti rādījumus var ziņot - rakstot uz e-pastu: code@bauska.lv, zvanot pa tālruni 63925402 vai ziņojot elektroniski Codes pagasta pārvaldes mājas lapā .


Pēc saņemtajiem datiem speciālisti izrakstīs rēķinu, ko nosūtīs elektroniski uz klienta e-pastu. Jūsu norēķinu atvieglošanai Pagasta pārvalde aicina  izvēlēties rēķinu saņemt elektroniski, tāpēc klienti aicināti sazināties ar Pagasta pārvaldi un informēt par savu e-pasta adresi turpmākai rēķina nosūtīšanai.

Patērētā ūdens uzskaitei piedāvājam izmantot pielikumā pievienoto ūdens patēriņa tabulu

Pielikums:


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 704 ar 3 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:SEKO mums 

 

 

Iesakām izmantot

 

Tavs nekustamā īpašuma nodoklis