2018. gada 19. februārī

Meklēšana

Gājēju celiņa izbūve

13.03.2008

Realizēts - Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts "Gājēju celiņa izbūve gar 2. šķiras valsts a/c Vecsaule - Rudzi - Code, ceļa posmā no a/c A7 līdz veikalam "Zemgaļi" Codē" Vienotā programmdokumenta 1.1.1.1. apakšaktivitātē "Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās"
     

Šobrīd ir jau realizēta gājēju celiņa izbūves daļa un jau var soļot pa jauno gājēju celiņu un novietot mašīnas uz jaunā stāvlaukuma. Projekts “Gājēju celiņa izbūve gar 2.šķiras valsts a/c Vecsaule-Rudzi-Code, ceļa posmā no a/c A7 līdz veikalam “Zemgaļi" Codē" tiek realizēts saskaņā ar Vienoto programdokumenta aktivitāti “Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās". Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Priekšā vēl ir projekta atskaišu kārtošana un ERAF, kā arī valsts līdzfinansējuma iegūšana. Realizējot projektu dabā ir sasniegti visi plānotie mērķi, bet vēl ir jāpierāda, ka ieviešana notikusi saskaņā ar noslēgto līgumu un normatīvajiem aktiem. Šobrīd attiecināmās izmaksas sastāda 122 867,41 LVL no kurām ERAF līdzfinansējums sastāda 75%, bet valsts dotācija 4,14%. Pārējie ieguldītie līdzekļi ir pašvaldības finansējums. Ceram, ka esat apmierināti ar paveikto un kopīgiem spēkiem taupīsiet to, kas ir radīts. Aicinājums visiem aktīvi piedalīties gājēju celiņa un apgaismojuma aizsargāšanā no postītājiem, tad tas kalpos ilgāk, un tas jau arī mums ir vajadzīgs!
      Projekta koordinatore Dace Šķiliņa


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 184 ar 2 



















DRĪZUMĀ:

  • 2018,gada 25. februārī  plkst 12.00 Codes pamatskolas zālē folkloras festivāls "Skaidrītes diena" AFIŠA

Seko mums

sociālajos tīklos 

 

 

      Mans Nekustamā īpašuma nodoklis                                     Zemgales plānošanas reģiona Ģeoportāls                                       

Meliorācijas digitālais kadastrs

  Mājdzīvnieku reģistrs

 


Powered by TurnKey Linux