2017. gada 29. jūnijā 

Gribētos atgādināt un cerēt, lai mūsu bērni un bērnu bērni prastu Līgo dziesmas

 

Līgo veci, līgo jauni,
Kamēr Jāņu uguns degs,
Līgosim mēs šo naksniņu,
Kamēr rīta saule lēks.
Citu gadu sagaidīsim,
Kad Jānītis atkal nāks.
Tā lai mūsu bērnu bērni
Vienmēr līgo dziesmas māk.

 

 

 

 

Nodot ūdens skaitītāja rādījumus

Meklēšana

Asenizācijas mucas pakalpojumi

07.10.2015

Asenizācijas mucas pakalpojumu iespējams pieteikt pa tālruni 63925402 vai ierodoties Pagasta pārvaldē  Codes pagasta pārvaldes darba laikā. Pieteikumu pakalpojuma sniegšanai var nosūtīt arī uz Codes pagasta pārvaldes e-pastu: code@bauska.lv 

Piesakot pakalpojumu jānorāda Pakalpojuma sniegšanas adrese, pieteicēja Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis saziņai un e-pasts uz kuru nosūtīt rēķinu.

Piesakot pakalpojumu Pārvaldē speciālists, kurš pieņems pasūtījumu informēs Jūs par provizorisko pakalpojuma izpildes laiku.

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība EUR
Izcenojums bez PVN PVN 21% Izcenojums ar PVN
Asenizācijas mucas pakalpojums (izcenojums summējas) muca 14.23 2.99 17.22
kilometrs 1.07 0.22 1.29
stunda 3.56 0.75 4.31

Aprēķinot pakalpojuma izmaksas tiek izmantoti atbildīgā speciālista sniegtie dati, par pakalpojuma sniegšanai patērēto laiku, nobrauktajiem kilometriem un izvesto mucu skaitu.

Aprēķinot nobrauktos kilometrus tiek uzskaitīti visi pakalpojuma sniegšanai nobrauktie kilometri, tas ir  no asenizācijas mucas atrašanās vietas ("Spiģu darbnīcas", Codes pag., Bauskas nov.) līdz pakalpojuma sniegšanas vietai, no pakalpojuma sniegšanas vietas līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurās tiek ievadīti izsūknētie notekūdeņi un atpakaļ uz asenizācijas mucas novietni  ("Spiģu darbnīcas").


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 166 ar 6 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:
    DRĪZUMĀ:
  •  2017.gada 16.jūnijā Ielīgošana:  Jauncodē, Draudzības ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā pulksten 18.30, Codē, Ciema dārzā- laukumā aiz galdniecības pulksten 20.00. AFIŠA
  • 2017.gada 2.jūlijā Ceraukstes pagasta Rožmalās BAUSKAS NOVADA SVĒTKI. AFIŠA

 

 

 

 

 

 

      Mans Nekustamā īpašuma nodoklis                                     Zemgales plānošanas reģiona Ģeoportāls                                       

Meliorācijas digitālais kadastrs

  Mājdzīvnieku reģistrs

 


Powered by TurnKey Linux