2017. gada 11. decembrīKluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk.
Baltais miers kā zvaigžņu klājiens
Svētā mirdzā starot sāk…


Baltais miers pār dziļām sāpēm
Neredzamu gaismu auž;
Cauri likstām darba rūpēm
Dvēsle to kā glāstu jauž.


Liegā melodijā plūstot
Svētvakara zvani slīd
Un par svētu gaismu kļūstot
Baltais miers tur zvaigznēs spīd.


/dzejoļa autors A.Zaprauska/

 

 

 

 

 

Nodot ūdens skaitītāja rādījumus

Meklēšana

Par kanalizācijas pakalpojumu

07.10.2015

Codes pagasta pārvalde nodrošina sadzīves notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu tikai nelielā Codes pagasta Codes ciema daļā, kur tika izbūvētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk NAI).

Projekts "Codes pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija" realizēts 2005.gadā piesaistot Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļus, Latvijas Vides investīciju fonda aizdevumu, ERAF līdzfinansējumu, valsts dotāciju un pašvaldības līdzekļus. Projekta realizācijas rezultātā ir izbūvētas un nodotas ekspluatācijā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 15 un BIO 75, spiedvads 472 m, kanalizācijas tīkli 76.5 m, kanalizācijas sūkņu stacija 10 m3.st.

Pieslēgties pie NAI var tikai savrupmājas, kurās nenotiek ražošana, saskaņojot savas darbības ar Codes pagasta pārvaldi un Bauskas novada būvvaldi. Visus izdevumus, kas saistīti ar pieslēgšanos NAI sedz persona, kura vēlas pieslēgties NAI.

Kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu var uzsākt tikai pēc izbūvēto komunikāciju nodošanas ekspluatācijā un Līguma noslēgšanas ar Codes pagasta pārvaldi par kanalizācijas pakalpojuma izmantošanu. Norēķinus veic saskaņā ar Bauskas novada domes apstiprinātajiem tarifiem un patēriņa normām.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 165 ar 2 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:Drīzumā : 

 • 2017.gada 5.decembrī seminārs Codes pagasta pārvaldes telpās:  
  • 10.00-12.00 "Gatavošanās mazuļa ienākšanai ģimenē"
  • 12.00-14.00 "Jaundzimušā aprūpe un mātes veselība"
 • 2017.gada 9.decembrī plkst 18.00 Codes pamatskolā Koru koncerts
 • 2017.gada 26.decembrī:
  •           PLKST. 12.00 CODES PAMATSKOLĀ ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS AR DRAUGIEM GAIDĪS PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNUS.                                         
  •         PLKST.16.00 CODES PAMATSKOLAS   ZĀLĒ ZIEMASSVĒTKU KONCERTS UN DANČI PAGASTA PENSIONĀRIEM. 

AFIŠA

 

Seko mums

sociālajos tīklos 

 

 

      Mans Nekustamā īpašuma nodoklis                                     Zemgales plānošanas reģiona Ģeoportāls                                       

Meliorācijas digitālais kadastrs

  Mājdzīvnieku reģistrs

 


Powered by TurnKey Linux