2017. gada 12. decembrīKluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk.
Baltais miers kā zvaigžņu klājiens
Svētā mirdzā starot sāk…


Baltais miers pār dziļām sāpēm
Neredzamu gaismu auž;
Cauri likstām darba rūpēm
Dvēsle to kā glāstu jauž.


Liegā melodijā plūstot
Svētvakara zvani slīd
Un par svētu gaismu kļūstot
Baltais miers tur zvaigznēs spīd.


/dzejoļa autors A.Zaprauska/

 

 

 

 

 

Nodot ūdens skaitītāja rādījumus

Meklēšana

Dzeramā ūdens piegādes pakalpojuma apmaksas kārtība

06.10.2015

Codes pagasta pārvalde nodrošina dzeramā ūdens piegādi Codes pagasta teritorijā kā arī Bauskas pilsētas Mēmeles ielā.

 Ūdens piedādes izcenojumi 


      Ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, tad samaksa jāveic proporcionāli īpašumā (valdījumā) deklarēto (dzīvojošo) personu skaitam, saskaņā ar Bauskas novada domes apstiprinātajām patēriņa normām, tas ir
     

 •        dzīvokļiem ar ūdensvadu, kanalizāciju 5,1 m3/mēnesī uz katru ieddzīvotāju 
 •        dzīvokļiem ar ūdensapgādi no pagalma (bez kanalicācijas) 1,2 m3/mēnesī uz katru ieddzīvotāju 
 •        savrupmājām ar centralizētu ūdens apgādi, kanalizāciju 6 m3/mēnesī uz katru ieddzīvotāju

Ja personaplāno ilglaicīgu prombūtni, par to pirms prombūtnes ir jāinformē pagasta pārvalde. 

Ja pēc ilgāka prombūtnes laika ir nepieciešams saņemt pārrēķinu par patērēto ūdeni, 7 dienu laikā pēc atgriešanās ir jāierodas Pagasta pārvaldē, tās darba laikā ar sekojošiem dokumentiem:

 • iesniegumu;
 • pasi vai personu apliecību;
 • personas prombūtni apliecinošu dokumentu.

Pagasta pārvalde pēc iesnieguma un prombūtni apliecinošu dokumentu saņemšanas veiks patērētā ūdens pārrēķinu, nosakot maksājamo summu, sagatavos rēķinu un nosūtīs uz Jūsu norādīto e-pastu.


     
      Norēķināties par ūdens piegādi pamatojoties uz dzeramā ūdens plūsmas skaitītāja rādījumiem var tikai no brīža kad Codes pagasta pārvaldes pārstāvis ir noplombējis skaitītāju un sastādījis par to plombēšanas aktu. Ja ūdens skaitītāju ir noplombējusi SIA "Bauskas ūdens" Jums akts jāiesniedz Codes pagasta pārvaldē. Kamēr akts nav iesniegts jums aprēķinās maksu par ūdens piegādi balstoties uz adresē deklarēto personu skaitu.

Ja ūdens patēriņa uzskaitei lietojat ūdens plūsmas skaitītājums, katru mēnesi līdz 3. datumam jāinformē Pagasta pārvalde par patērēto ūdens daudzumu (arī, ja ūdens nav patērēts). 

Iespējami 3 varianti, kā klienti rādījumus var ziņot - rakstot uz e-pastu: code@bauska.lv, zvanot pa tālruni 63925402 vai ziņojot elektroniski Codes pagasta pārvaldes mājas lapā .


Pēc saņemtajiem datiem speciālisti izrakstīs rēķinu, ko nosūtīs elektroniski uz klienta e-pastu. Jūsu norēķinu atvieglošanai Pagasta pārvalde aicina  izvēlēties rēķinu saņemt elektroniski, tāpēc klienti aicināti sazināties ar Pagasta pārvaldi un informēt par savu e-pasta adresi turpmākai rēķina nosūtīšanai.

Patērētā ūdens uzskaitei piedāvājam izmantot pielikumā pievienoto ūdens patēriņa tabulu

Pielikums:


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 704 ar 3 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:Drīzumā : 

 • 2017.gada 5.decembrī seminārs Codes pagasta pārvaldes telpās:  
  • 10.00-12.00 "Gatavošanās mazuļa ienākšanai ģimenē"
  • 12.00-14.00 "Jaundzimušā aprūpe un mātes veselība"
 • 2017.gada 9.decembrī plkst 18.00 Codes pamatskolā Koru koncerts
 • 2017.gada 26.decembrī:
  •           PLKST. 12.00 CODES PAMATSKOLĀ ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS AR DRAUGIEM GAIDĪS PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNUS.                                         
  •         PLKST.16.00 CODES PAMATSKOLAS   ZĀLĒ ZIEMASSVĒTKU KONCERTS UN DANČI PAGASTA PENSIONĀRIEM. 

AFIŠA

 

Seko mums

sociālajos tīklos 

 

 

      Mans Nekustamā īpašuma nodoklis                                     Zemgales plānošanas reģiona Ģeoportāls                                       

Meliorācijas digitālais kadastrs

  Mājdzīvnieku reģistrs

 


Powered by TurnKey Linux