2018. gada 20. septembris

Meklēšana

Pirmais LEADER+ projekts Codē

26.06.2008

Biedrība "Dienas sociālais centrs "Var būt"" ir saņēmusi ES finansējumu no LEADER+ veida programmas projekta "Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana Codes pagastā" īstenošanai.
     

      Projekta mērķis ir Codes pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot DSC "Var būt" tehnisko aprīkojumu. Tādējādi tiks nodrošināta biedrības darbības mērķu, kas vērsti uz iedzīvotāju labklājības veicināšanu, vispusīgu neformālo izglītību, viņu līdzdalību lauku teritorijas attīstības procesā un citu atbalsta pakalpojumu sniegšanu, īstenošana.
      Pēc projekta realizācijas biedrība DSC "Var būt" iegādāto biroja tehnisko aprīkojumu izmantos, lai nodrošinātu apmācības semināru, individuālu konsultāciju u.c. aktivitāšu organizēšanu, sekmējot informācijas sabiedrības veidošanos, veicinot Codes pagasta iedzīvotāju aktivitāti un iniciatīvu.
      Projekta kopējās izmaksas ir Ls 2000,00, bet realizācijas laiks no 2008.gada 9.maija līdz 30.jūnijam.
     
     
      Informāciju sagatavoja biedrības DSC "Var būt" valdes priekšsēdētāja,
      projekta vadītāja Gunta Čepuka
     


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 577 ar 7 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:Drīzumā:

  • Miķeļdienas tirgus un koncerts 2018.gada 30.septembrī pulksten 12.00 atpūtas vietā "Ciema dārzs"(pie zāģētavas) AFIŠA
  • Codes amatierteātra izrāde "Spietu laiks"2018.gada 7.oktobrī puksten 19.00 Codes pamatskolā. AFIŠA

 

 


Seko mums

sociālajos tīklos

Pasākumi 

 

Jaunatne 

      Mans Nekustamā īpašuma nodoklis                                     Zemgales plānošanas reģiona Ģeoportāls                                       

Meliorācijas digitālais kadastrs

  Mājdzīvnieku reģistrs