2019. gada 21. jūlis


dzied putni, puķes ceļas kājās

irst mijkrēslis un gaisma nāk

ver logu acis vaļā mājas

dzied putni, puķes ceļas kājās

most koki, godasardzē stājas

un rasa zālē vizēt sāk

dzied putni, puķes ceļas kājās

kad majestāte Saule nāk

/M.Kerliņa/


 

 

 

 

 

Nodot ūdens skaitītāja rādījumus

Meklēšana

04.06.2008

Kā svarīgākais pagasta veidojošais elements ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. No tā cik ekonomiski, prasmīgi un racionāli no zemes resursu izmantošanas un aizsardzības viedokļa tiks izmantotas dabas bagātības lielā mērā būs atkarīga pagasta sekmīga tālāka attīstība, jo Codes pagasts ir izteikts lauksaimniecības rajons.

Lielākās uzņēmējsabiedrības:

  • SIA „Mālnieki” 
  • LPKS „Saimnieks V” 
  • SIA „Eriņi” 
  • Z/S „Panči” 
  • Z/S „Greizsili” 
  • Z/S „Zeltkalniņi” 
  • Z/S "Landmaņi" 
  • Z/S "Vaidelotes" 
  • Z/S "Dzenīši" 
  • Z/S "Zemīši" 


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 540 ar 4 SEKO mums 

 

 

Iesakām izmantot

 

Tavs nekustamā īpašuma nodoklis