2017. gada 28. jūnijā 

Gribētos atgādināt un cerēt, lai mūsu bērni un bērnu bērni prastu Līgo dziesmas

 

Līgo veci, līgo jauni,
Kamēr Jāņu uguns degs,
Līgosim mēs šo naksniņu,
Kamēr rīta saule lēks.
Citu gadu sagaidīsim,
Kad Jānītis atkal nāks.
Tā lai mūsu bērnu bērni
Vienmēr līgo dziesmas māk.

 

 

 

 

Nodot ūdens skaitītāja rādījumus

Meklēšana

Jauncodes ciema Dreņģerkalna ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija

30.11.2006

Visu 2006.gadu noritēja ūdens apgādes sistēmas “Dreņģerkalns" rekonstrukcijas darbi, kurus līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. 2006.gada novembrī rekonstrukcijas darbi ir pabeigti un objekts ir nodots ekspluatācijā.

      Visu 2006.gadu noritēja ūdens apgādes sistēmas “Dreņģerkalns" rekonstrukcijas darbi, kurus līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. 2006.gada novembrī rekonstrukcijas darbi ir pabeigti un objekts ir nodots ekspluatācijā.
      Izbūvēta ūdens trase 6778,5 metru garumā, uzstādīti 124 ūdens skaitītāji, demontēts vecais ūdens tornis un uzbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija. Šobrīd iedzīvotāji var jau paši pārliecināties par atdzelžotā ūdens kvalitāti un vērtēt tā garšas īpašības.
      Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Codes pagasta Jauncodes ciema apdzīvotā vietā Dreņģerkalns" realizēts ES struktūrfondu Nacionālās programmas “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 390971 lati, no kurām 248498 latus, jeb 75% no attiecināmajām izmaksām atgūti no Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem, un 16565 latus, jeb 5% no attiecināmajām izmaksām, atgūta kā valsts dotācija. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti no pašvaldības budžeta, ņemot kredītu Valsts kasē.
      Paveiktais ir kā labs stimuls, lai turpinātu darbu un censtos piesaistīt līdzekļus atdzelžošanas iekārtu izbūvei arī pārējām pašvaldības apsaimniekotajām ūdens apgādes sistēmām.
      Dace Šķiliņa
     

Izbūvētā atdzelžošanas stacija

Vecais jau demontētais tornis


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 446 ar 5 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:
    DRĪZUMĀ:
  •  2017.gada 16.jūnijā Ielīgošana:  Jauncodē, Draudzības ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā pulksten 18.30, Codē, Ciema dārzā- laukumā aiz galdniecības pulksten 20.00. AFIŠA
  • 2017.gada 2.jūlijā Ceraukstes pagasta Rožmalās BAUSKAS NOVADA SVĒTKI. AFIŠA

 

 

 

 

 

 

      Mans Nekustamā īpašuma nodoklis                                     Zemgales plānošanas reģiona Ģeoportāls                                       

Meliorācijas digitālais kadastrs

  Mājdzīvnieku reģistrs

 


Powered by TurnKey Linux